• darkblurbg

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  L. U. ORLOV KUK - TOMISLAVGRAD

  Dobrodošli na našu web stranicu

autor: glavni urednik, objavljeno: 26.07.2018. 15:05:28

OBAVIJEST O OTVARANJU LOVA NA PREPELICU

slika

Otvaranje lova na prepelicu u lovištu "Orlov kuk" bit će u nedjelju 5. kolovoza 2018. Zborno mjesto za lovce koji će taj dan loviti je u Omolju kod Caffe bar pizzeria"Omolje" u 5,30 sati. Nakon završetka lova za sve članove i njihove uzvanike, kao i sve sponzore 2. lovačke večeri će biti  organiziran zajednički ručak i druženje  kod šumarske kuće u Grlima s početkom u  12,00 sati. 

Domaći lovci će lov vršiti na temelju lovne karte. Lovci koji nisu članovi Udruge, lov će obavljati na temelju dozvole za lov. Također, lovci koji nisu članovi Udruge svoj su dolazak u lovište dužni su najaviti barem dva dana prije tako da na email: orlovkuk0@gmail.com  pošalju kopiju lovačke iskaznice ime i prezime, te broj oružnog lista

Psi koji budu uvođeni u lovište obvezno moraju posjedovati veterinarsku knjižicu, odnosno dokaz da su cijepljeni protiv bjesnoće.

 

Lovci koji žele doći u lov na područje lovišta "Orlov kuk" a državljani su Republike Hrvatske prethodno na email: bunticmate@gmail.com ili orlovkuk0@gmail.com trebaju poslati sljedeće podatke kako bi Udruga poslala najavu, odnosno poziv za lov na graničnu službu:

1. Ime (očevo ime) i prezime

2. Broj putovnice

3. Adresa stanovanja

4. Broj oružnog lista

5. Serijski broj i marka oružja koje se prenosi preko granice

6. Broj dana boravka u BiH.

Obrazac najave dolaska gosta/gostiju u Udrugu i lovište možete preuzeti na sljedećem linku

Popunjen obrazac poslati najkasnije dva dana prije dolaska u lovište. Prilikom prenošenja lovačkog oružja i streljiva preko državne granice Bosne i Hercegovine, policijski službenik GP BiH i carinski službenik UINO, zajedno vrše kontrolu i provjeravaju je li osoba koja prenosi oružje i municiju posjeduje odobrenje izdano od nadležnog organa za nošenje oružja i poziv lovačke udruge ili dokaz o članstvu u lovačkoj udrugi druge države. Kada osoba posjeduje potrebnu dokumentaciju, popunjava obrazac zahtjeva za prenošenje oružja i municije preko državne granice  u tri primjerka, i predaje carinskom službeniku UINO na dalje postupanje. Nakon provedenog carinskog postupka, carinski službenik UINO obrazac zahtjeva za prenošenje oružja i municije preko državne granice ovjerava na propisani način. 


DOBRA KOB!

Kako postati lovac i položiti lovački ispit?

slika

Lovno pripravništvo - Kako postati članom Lovačke udruge Orlov kuk i položiti lovački ispit?

Lovačka udruga Orlov kuk načelno zaprima zamolbe za primanje članova pripravnika u članstvo Udruge početkom tekuće godine. 
Sukladno članku 113. Statuta Lovačke udruge Orlov kuk - Tomislavgrad osoba koja želi postati članom Udruge dužna je podnijeti zahtjev, na za to određenom obrascu (preuzmi obrazac) , u kojemu daje potrebne podatke o sebi i preporuke dvojice redovnih članova Udruge. Danom odluke Upravnog odbora, podnositelj zahtjeva za prijem, postaje član - pripravnik. 
 Uz preporuku dvojice lovaca i popunjen personalni obrazac, potrebno je dostaviti i kopiju osobne iskaznice. Oni koji nisu u mogućnosti osobno dostaviti traženu dokumentaciju mogu to učiniti putem pošte.

Lovni pripravnik je dužan na račun Udruge platiti do kraja pripravničkog staža sljedeće takse:
1. Upisninu u iznosu od 100,00 KM
2. Članstvo u iznosu od 150,00 KM
3. Polaganje lovačkog ispita u iznosu od 100,00 KM 

Uplate se mogu izvršiti na transakcijski račun udruge:

Naziv i adresa primatelja: Lovačka udruga Orlov kuk - Tomislavgrad, Borčani b.b., 80240

Transakcijski račun br. 1610000128300068,  Raiffesen bank d.d.

Za sve pripravnike će biti osigurana potrebna literatura za polaganje lovačkog ispita, teorijska i praktična nastava iz temeljnih područja lovstva.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email: bunticmate@gmail.com

Pripravnički staž traje jednu godinu, nakon čega pripravnik stječe pravo polaganja lovačkog ispita. 

 

Vremenska prognoza

Srna na Ljubuši