• darkblurbg

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  L. U. ORLOV KUK - TOMISLAVGRAD

  Dobrodošli na našu web stranicu

autor: glavni urednik, objavljeno: 16.01.2017. 12:21:22

NA METI VUKOVA I DIVLJA SVINJE

slika

U zadnjih par mjeseci smo pisali o napadima vukova na domaće životinje. U široj duvanjskoj okolici zaklano je i pojedeno u zadnjih par mjeseci na desetke pasa. Također, stradala je i jedna junica na širem području Lipe. Mnogi neupućeni su ovaj fenomen objašnjavali nestašicom divljači koju vuk lovi u prirodnom okruženju i naravno većinu krivnje svaljivali na lovce. Da divljači doista ima u lovištu, barem što se tiče lovišta Orlov kuk, može posvjedočiti svaki lovac koji je ove sezone izlazio u teren. Ovakav fenomen ponašanja vukova nije nov, nego je stara pojava koju mogu posvjedočiti oni najstariji koji su stoku čuvali po planinama i držali u torovima. Također, još je jedna uvriježena zabluda ta da vukovi izbjegavaju divlje svinje, što nije točno, jer je vuk oportunist – dakle onaj koji će iskoristiti svaku priliku da najlakšim putem i sa što manje utrošene energije dođe do hrane. Da je tomu tako, svjedoči nam prizor od prošle subote. Naime, lovočuvar Marijan Zorić je na području Crvenica, u blizini lokalne ceste Crvenice – Mesihovina pronašao lešinu divlje svinje. Prema ostatcima tragova na snijegu utvrđeno je da je divlja svinja stradala uslijed napada vukova koji se prema stanju lešine, odnosno tragova krvi i tragova na snijegu, dogodio upravo to jutro. Dakle, evidentno je da vuk ima široki i šaroliki jelovnik u svojoj borbi za opstanak, a na tom jelovniku su često i divlje svinje.


Kako postati lovac i položiti lovački ispit?

slika

Lovno pripravništvo - Kako postati članom Lovačke udruge Orlov kuk i položiti lovački ispit?

Lovačka udruga Orlov kuk načelno zaprima zamolbe za primanje članova pripravnika u članstvo Udruge početkom tekuće godine. 
Sukladno članku 113. Statuta Lovačke udruge Orlov kuk - Tomislavgrad osoba koja želi postati članom Udruge dužna je podnijeti zahtjev, na za to određenom obrascu (preuzmi obrazac) , u kojemu daje potrebne podatke o sebi i preporuke dvojice redovnih članova Udruge. Danom odluke Upravnog odbora, podnositelj zahtjeva za prijem, postaje član - pripravnik. 
 Uz preporuku dvojice lovaca i popunjen personalni obrazac, potrebno je dostaviti i kopiju osobne iskaznice. Oni koji nisu u mogućnosti osobno dostaviti traženu dokumentaciju mogu to učiniti putem pošte.

Lovni pripravnik je dužan na račun Udruge platiti do kraja pripravničkog staža sljedeće takse:
1. Upisninu u iznosu od 100,00 KM
2. Članstvo u iznosu od 150,00 KM
3. Polaganje lovačkog ispita u iznosu od 100,00 KM 

Uplate se mogu izvršiti na transakcijski račun udruge:

Naziv i adresa primatelja: Lovačka udruga Orlov kuk - Tomislavgrad, Borčani b.b., 80240

Transakcijski račun br. 1610000128300068,  Raiffesen bank d.d.

Za sve pripravnike će biti osigurana potrebna literatura za polaganje lovačkog ispita, teorijska i praktična nastava iz temeljnih područja lovstva.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email: bunticmate@gmail.com

Pripravnički staž traje jednu godinu, nakon čega pripravnik stječe pravo polaganja lovačkog ispita. 

 

Vremenska prognoza

Srna na Ljubuši