• darkblurbg

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  L. U. ORLOV KUK - TOMISLAVGRAD

  Dobrodošli na našu web stranicu

autor: glavni urednik, objavljeno: 20.12.2016. 12:04:27

Lovačka udruga „Orlov kuk“ – nova članica Lovačkog saveza Herceg Bosne

slika

Nakon održavanja današnje sjednice Upravnog odbora Lovačkog saveza Herceg Bosne primili smo vijest koja će biti na radost svim članovima ove Udruge. Lovačka udruga „Orlov kuk“ – Tomislavgrad od danas je punopravna članica Lovačkog sveza Herceg Bosne! Put do prijema u Savez nije bio lagan. Bilo je potrebno više od dvije godine dokazivanja da Udruga zavrijeđuje biti članicom i Županijskog vijeća za lovstvo HBŽ-a kao i Lovačkog saveza Herceg Bosne. Članstvo u Savezu sada otvara i druge mogućnosti za Udrugu i njezine članove, ponajprije ravnopravnu utakmicu za koncesiju nad lovištem, kao i prijem novih članova pripravnika koje do sada zbog činjenice da nismo bili članovi Saveza nismo niti mogli primati. Sada kao članica Saveza, dužni smo još više provoditi jedinstvenu lovnu politiku glede uzgoja i zaštite divljači i njenih staništa, njegovanje lovne kinologije, etike i običaja, izgradnje dobrih međuljudskih odnosa, mijenjanje krive slike o lovcu kao onome koji samo ubija u sliku o lovcu koji se brine za divljač i okruženje u kojemu ona obitava. Također, ne smijemo zaboraviti niti svoju društvenu odgovornost, a to je prije svega rad za opće dobro i  pomaganje onih napotrebitijih naše pomoći.

Svima koji su na bilo koji način doprinijeli da Udruga ostvari i ovaj cilj od srca zahvaljujem.

DOBRA KOB!Kako postati lovac i položiti lovački ispit?

slika

Lovno pripravništvo - Kako postati članom Lovačke udruge Orlov kuk i položiti lovački ispit?

Lovačka udruga Orlov kuk načelno zaprima zamolbe za primanje članova pripravnika u članstvo Udruge početkom tekuće godine. 
Sukladno članku 113. Statuta Lovačke udruge Orlov kuk - Tomislavgrad osoba koja želi postati članom Udruge dužna je podnijeti zahtjev, na za to određenom obrascu (preuzmi obrazac) , u kojemu daje potrebne podatke o sebi i preporuke dvojice redovnih članova Udruge. Danom odluke Upravnog odbora, podnositelj zahtjeva za prijem, postaje član - pripravnik. 
 Uz preporuku dvojice lovaca i popunjen personalni obrazac, potrebno je dostaviti i kopiju osobne iskaznice. Oni koji nisu u mogućnosti osobno dostaviti traženu dokumentaciju mogu to učiniti putem pošte.

Lovni pripravnik je dužan na račun Udruge platiti do kraja pripravničkog staža sljedeće takse:
1. Upisninu u iznosu od 100,00 KM
2. Članstvo u iznosu od 150,00 KM
3. Polaganje lovačkog ispita u iznosu od 100,00 KM 

Uplate se mogu izvršiti na transakcijski račun udruge:

Naziv i adresa primatelja: Lovačka udruga Orlov kuk - Tomislavgrad, Borčani b.b., 80240

Transakcijski račun br. 1610000128300068,  Raiffesen bank d.d.

Za sve pripravnike će biti osigurana potrebna literatura za polaganje lovačkog ispita, teorijska i praktična nastava iz temeljnih područja lovstva.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email: bunticmate@gmail.com

Pripravnički staž traje jednu godinu, nakon čega pripravnik stječe pravo polaganja lovačkog ispita. 

 

Vremenska prognoza

Srna na Ljubuši