• darkblurbg

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  L. U. ORLOV KUK - TOMISLAVGRAD

  Dobrodošli na našu web stranicu

autor: glavni urednik, objavljeno: 24.10.2016. 20:08:53

DAMIR "OSVETIO" LAKIJA


Zadnjih nekoliko dana na više duvanjskih portala mogli smo čitati o stradavanju domaćih životinja od vukova. Tako je u zadnjih mjesec dana stradalo, barem što se zna, oko pet pasa, većinom lovačkih koji su otrgnuti s lanca i rastrgani u komade. U svim slučajevima se radilo o napadu vukova. Mnogi su iznosili svoja mišljenja o ovoj pojavi, a najčešće je bilo to da u lovištu vukovi nemaju dovoljno hrane. Međutim, barem što se tiče lovišta „Orlov kuk“ i lovišta „Vran“ možemo iz pouzdanih podataka kazati da u tim lovištima vuk ima dovoljno hrane, a tumačiti ovu pojavu isključivo u smislu da su lovci i krivolovci sve potamanili, pa vukovi nemaju što jesti i zbog toga napadaju domaće životinje, u najmanju je ruku smiješno i znak je nepoznavanja naravi ovih divljih zvijeri. Vuk je prije svega oportunist i iskoristit će najlakšu prigodu da dođe do hrane, a svakako je jedna od lakših prilika pas zavezan u lancu, bez mogućnosti bijega i koliko tolike obrane koju bi mogao pružiti vuku. Nadalje, vukovi mogu dnevno migrirati po 200 kilometara, pa je jednostavno nemoguće upratiti njihovu putanju i smjer kretanja. No, praksa je postala da se lovci prozivaju i za neodstrijeljenog i za odstrijeljenog vuka. To je rezultat shvaćanja lova kao isključive djelatnosti koja se odnosi na ubijanje divljači, međutim od svih djelatnosti koje obuhvaćaju lov, najmanje se odnosi, ili bi se barem trebalo odnositi na ubijanje, odnosno odstrjel divljači.

Tjedan dana prije otvaranja lovne sezone vukovi su imali krvavi pir u Mesihovini, kada su rastrgali i pojeli lovačkog psa Lakija u vlasništvu Damira Buljana, člana lovačke udruge Orlov kuk - Tomislavgrad. Svaki lovac zna što je imati dobrog psa, ulagati u njega trud, vrijeme i novce, no nažalost pojedini lovci znaju kako je preko noći ostati bez takvog psa. Lov bez psa, nije više lov, kazat će mnogi, a kazao nam je i Damir. Laki, odnosno ostatci od Lakija su pronađeni par stotina metara od kuće. Fotografije nam je poslao Damir, a one su doista jezive.


No, barem malu zadovoljštinu Damir je dobio u prošlonedjeljnome lovu kada je iznad Ljubanove farme „Studena“ u Crvenicama odstrijelio vuka, odnosno vučicu. Prema procjeni je vučica stara negdje oko dvije godine. Sretnom strijelcu čestitamo, iako znamo da to neće vratiti Lakija, ali će vjerojatno sačuvati pokoju domaću životinju i umanjiti broj vučje populacije.


Kako postati lovac i položiti lovački ispit?

slika

Lovno pripravništvo - Kako postati članom Lovačke udruge Orlov kuk i položiti lovački ispit?

Lovačka udruga Orlov kuk načelno zaprima zamolbe za primanje članova pripravnika u članstvo Udruge početkom tekuće godine. 
Sukladno članku 113. Statuta Lovačke udruge Orlov kuk - Tomislavgrad osoba koja želi postati članom Udruge dužna je podnijeti zahtjev, na za to određenom obrascu (preuzmi obrazac) , u kojemu daje potrebne podatke o sebi i preporuke dvojice redovnih članova Udruge. Danom odluke Upravnog odbora, podnositelj zahtjeva za prijem, postaje član - pripravnik. 
 Uz preporuku dvojice lovaca i popunjen personalni obrazac, potrebno je dostaviti i kopiju osobne iskaznice. Oni koji nisu u mogućnosti osobno dostaviti traženu dokumentaciju mogu to učiniti putem pošte.

Lovni pripravnik je dužan na račun Udruge platiti do kraja pripravničkog staža sljedeće takse:
1. Upisninu u iznosu od 100,00 KM
2. Članstvo u iznosu od 150,00 KM
3. Polaganje lovačkog ispita u iznosu od 100,00 KM 

Uplate se mogu izvršiti na transakcijski račun udruge:

Naziv i adresa primatelja: Lovačka udruga Orlov kuk - Tomislavgrad, Borčani b.b., 80240

Transakcijski račun br. 1610000128300068,  Raiffesen bank d.d.

Za sve pripravnike će biti osigurana potrebna literatura za polaganje lovačkog ispita, teorijska i praktična nastava iz temeljnih područja lovstva.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email: bunticmate@gmail.com

Pripravnički staž traje jednu godinu, nakon čega pripravnik stječe pravo polaganja lovačkog ispita. 

 

Vremenska prognoza

Srna na Ljubuši